คุณเต็มใจที่จะไปปลูกคริสตจักรหรือไม่?

คุณเต็มใจที่จะไปปลูกคริสตจักรหรือไม่?

ข้าพเจ้าคิดว่าเหล่าสาวกอาจรู้สึกเช่นนั้นเมื่อพระเยซูทรงส่งพวกเขาออกไปปฏิบัติภารกิจ เราอ่านเรื่องนี้ในมัทธิว 10:5-8:  “สิบสองคนนี้พระเยซูทรงใช้ให้ออกไปสั่งเขาว่า ‘อย่าเข้าไปในทางของคนต่างชาติ และอย่าเข้าไปในเมืองของชาวสะมาเรีย แต่จงไปหาแกะหลงแห่งวงศ์วานอิสราเอลดีกว่า และเมื่อท่านไป เทศนาว่า ‘แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว’ รักษาคนป่วย ชำระคนโรคเรื้อน ให้คนตายฟื้น ‘ขับผีออก ท่านได้รับเปล่า ให้เปล่า”

เหล่าสาวกคงรู้สึกได้ว่าการเรียกนี้อยู่นอกเหนือไปจากพวกเขา

และในความเป็นจริง เกินกว่าที่พวกเขาจะทำได้—ด้วยกำลังของพวกเขาเอง แน่นอน พระเยซูทรงทราบเรื่องนี้และทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการ ในข้อแรกของมัทธิว 10 เราอ่านว่า “และเมื่อพระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนมาหาพระองค์ พระองค์ก็ประทานอำนาจให้พวกเขาขับผีโสโครกออก และรักษาโรคทุกชนิดและโรคทุกชนิด”

พระเยซูประทานพลังที่พวกเขาต้องการ จากนั้นเมื่อทรงส่งพวกเขาออกไป พระองค์ทรงเตือนพวกเขาว่า “คุณได้รับมาฟรี ๆ จงให้เปล่า ๆ” ขณะที่พวกเขาอ้างสิทธิ์ในของประทานที่พระองค์ประทานให้ พวกเขาทำได้มากกว่าทุกสิ่งที่พระองค์ขอให้ทำ

ทุกวันนี้ ขณะที่เราคิดถึงการเข้าถึงโลก ซึ่งเป็นโลกที่มีประชากรเกือบ 8 พันล้านคน ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีเสรีภาพทางศาสนาจำกัดหรือไม่มีเลย และในส่วนอื่นๆ ของโลก ที่ซึ่งลัทธิฆราวาสนิยมเข้ามาครอบงำเช่นนี้ อาจดูเหมือนเป็นเรื่องที่ท้าทายพอๆ กัน

เราอาจรู้สึกไม่คู่ควรอย่างยิ่งสำหรับความท้าทายนี้ และอันที่จริงแล้ว ด้วยกำลังของเราเอง เราเป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงเรียกให้เราไป โดยทรงสัญญาว่าจะจัดเตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อทำทุกสิ่งที่พระองค์ทรงขอให้เราทำ

วันสะบาโตที่จะมาถึงนี้ คือวันที่ 14 สิงหาคม คริสตจักรโลกกำลังมุ่งเน้น

ไปที่การเข้าถึงโลกผ่านการสร้างคริสตจักร คุณรู้หรือไม่ว่าทุกๆ ปี เหล่าเซเวนท์เดย์แอ๊ดเวนตีสหลายพันคนออกไปสร้างโบสถ์? พวกเขาเข้าไปในบริเวณที่ไม่มีโบสถ์แอ๊ดเวนตีส ผู้ปลูกต้นไม้ของคริสตจักรบางคนออกไปคนเดียว บางคนได้รับการสนับสนุนจากการประชุมหรือพันธกิจของพวกเขา และบางคน เช่น ผู้บุกเบิกพันธกิจสากล ถูกส่งออกไปขอบคุณผู้สนับสนุนที่เชื่อว่าเรามีพันธกิจที่จะไปถึงผู้ที่ยังไปไม่ถึง

การปลูกคริสตจักรไม่ใช่เรื่องใหม่ มันย้อนกลับไปที่โบสถ์คริสเตียนยุคแรก อัครสาวกเปาโลเป็นหนึ่งในผู้ปลูกต้นคริสตจักรในยุคแรกๆ เขาไปทั่วตุรกีโดยเริ่มกลุ่มผู้เชื่อกลุ่มเล็กๆ ท่านเป็นเหมือนบิดาผู้เปี่ยมด้วยความรัก ดูแลคริสตจักรเหล่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าคริสตจักรจะเติบโตและสาวกรุ่นเยาว์ได้รับการอบรมเลี้ยงดู ทุกที่ที่เขาไป เขาไม่สามารถหยุดพูดถึงพระผู้ช่วยให้รอดที่ฟื้นคืนพระชนม์ได้ เขามีข้อความแห่งความหวังที่เขาไม่สามารถเก็บไว้คนเดียวได้ นี่คือวิธีที่คริสตจักรยุคแรกทวีจำนวนขึ้น

คริสตจักรแอ๊ดเวนตีสก็เติบโตในลักษณะเดียวกัน ผู้บุกเบิกมิชชั่นยุคแรกมีข้อความพิเศษที่จะแบ่งปัน และพวกเขาเริ่มเดินทางข้ามโลก ก่อตั้งกลุ่มผู้เชื่อใหม่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตาม มรดกนี้ยังคงดำเนินต่อไป โดยมีการก่อตั้งคริสตจักรมิชชั่นทั่วโลก

ถึงกระนั้น แม้จะมีการเติบโตอย่างมาก แต่หลายคนก็ยังไม่เคยได้ยินข่าวสารการจุติ หรือแม้แต่พระนามของพระเยซู ในความเป็นจริง 2 ใน 3 ของประชากรโลกไม่รู้จักพระเยซู

และนี่คือเหตุผลที่เราถูกเรียกให้ไปในวันนี้ อาจจะเป็นเพื่อไปหาเพื่อนบ้านข้างบ้าน หรือคนที่เรารัก หรือเพื่อนร่วมงาน หรืออาจจะเป็นโดยการมอบภารกิจของเราเพื่อไปให้ถึงคนที่อยู่อีกฟากหนึ่งของ โลก หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถเข้าถึงผู้อื่นเพื่อพระเยซู หรือวิธีที่คุณจะมีส่วนร่วมกับการสร้างคริสตจักร ผมขอเชิญคุณไปที่เว็บไซต์ Global Mission ที่: gm.adventistmission.org

เพื่อน ๆ การไปถึงโลกไม่ใช่การเรียกที่เป็นไปไม่ได้ ในหนังสือที่ยอดเยี่ยมอย่าง Christ’s Object Lessons, p.333 เราอ่านคำสัญญาที่น่าอัศจรรย์นี้: “เมื่อเจตจำนงของมนุษย์ร่วมมือกับพระประสงค์ของพระเจ้า มันจะกลายเป็นพลังอำนาจทุกอย่าง อะไรก็ตามที่ต้องทำตามคำสั่งของพระองค์อาจสำเร็จใน ความแข็งแกร่งของเขา การประมูลทั้งหมดของเขาเปิดใช้”

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป